| |
English    |    
产物搜刮 互相参照
  
金沙vip专属线路登录-金沙js333备用地点_js333.com-4766.com
  >    >  晶圆  >  FRD 芯片  >  
Part Number Size Design Electrical Parameters
A
(mil)
B
(mil)
C
(μm)
D
(μm)
VF@IF
(V)
IF
(A)
VRRM
(V)
IR(μA)
@VRRM
TRR@RG-1
(ns)
HTIR@TA=125℃
(μA)
110±2 84±1 310±20 20±5 1.945 10 800 1.6 50 100
95±2 69±1 310±20 20±5 1.5 10 600 1.2 50 100
50±2 27±1 310±20 20±5 0.98 1 200 1 50 50
46±2 26±1 310±20 20±5 1.28 1 600 1.1 50 50
50±2 27±1 310±20 20±5 1.28 1 600 1.1 50 50
110±2 84±1 310±20 20±5 1.6 15 600 1.3 50 100
60±2 36±1 310±20 20±5 1.28 2 600 1.1 50 50
84±2 58±1 310±20 20±5 0.98 4 200 1.2 50 100
73±2 48±1 310±20 20±5 1.28 4 600 1.2 50 100
84±2 58±1 310±20 20±5 1.28 4 600 1.2 50 100
88±2 62±1 310±20 20±5 1.28 4 600 1.2 50 100
84±2 58±1 310±20 20±5 1.795 8 800 1.2 70 100
73±2 48±1 310±20 20±5 1.5 5 600 1.2 50 100
95±2 69±1 310±20 20±5 1.28 8 400 1.2 50 100
84±2 58±1 310±20 20±5 1.28 8 400 1.2 50 100
15 30 1/1           
金沙vip专属线路登录-金沙js333备用地点_js333.com-4766.com
联络我们
效劳热线 :86-4001060780
公司传真 :86-514-87943666
电子邮箱 :yangjie@21yangjie.com
总部地址 :扬州市邗江区荷叶西路6号
  微疑大众号   QQ在线客服
| | | |
总部地址 : 扬州市邗江区荷叶西路6号  电话 : 0514-80983685  传真 : 0514-87943666
版权所有 © 扬州扬杰电子科技股份有限公司