| |
English    |    
产物搜刮 互相参照
  
在线金沙平台-金沙js333备用地点-485868.com
  >    >  晶圆  >  
Part Number Metal Back Metal Die Size* VRRM IF VF VR IR ESD IFSM TJ
(mil) (V) (A) (V) (V) (μA) (KV) (A) (℃)
Ag or Al Ag 32 100 1 0.8 105 5 8 30 175
Ag or Al Ag 32 150 1 0.85 155 5 2 30 175
Ag or Al Ag 32 200 1 0.87 210 5 2 30 175
Ag or Al Ag 32 20 1 0.45 25 50 8 30 125
Ag or Al Ag 32 40 1 0.5 45 50 8 30 125
Ag or Al Ag 32 60 1 0.65 65 50 8 30 125
Ag or Al Ag 40 100 2 0.83 105 5 8 50 175
Ag or Al Ag 40 40 2 0.52 45 50 8 50 125
Ag or Al Ag 40 60 2 0.65 65 50 8 50 125
Ag or Al Ag 45 100 2 0.8 105 5 8 50 175
Ag or Al Ag 45 150 2 0.85 155 5 2 50 175
Ag or Al Ag 45 200 2 0.87 210 5 2 50 175
Ag or Al Ag 45 40 2 0.5 45 50 8 50 125
Ag or Al Ag 45 60 2 0.65 65 50 8 50 150
Ag or Al Ag 50 100 3 0.83 105 5 8 80 175
Ag or Al Ag 50 60 3 0.65 65 50 8 80 150
Ag or Al Ag 50 40 3 0.53 45 50 8 80 125
Ag or Al Ag 55 100 3 0.8 105 5 8 80 175
Ag or Al Ag 55 150 3 0.85 155 5 2 80 175
Ag or Al Ag 55 200 3 0.87 210 5 2 80 175
Ag or Al Ag 55 40 3 0.56 45 50 8 80 150
Ag or Al Ag 55 60 3 0.65 65 50 8 80 150
Ag or Al Ag 55 40 3 0.53 45 50 8 80 125
Ag or Al Ag 60 100 3 0.8 105 5 8 80 175
Ag or Al Ag 65 100 5 0.8 105 5 8 120 175
Ag or Al Ag 65 150 5 0.85 155 5 2 120 175
Ag or Al Ag 65 200 5 0.87 210 5 2 120 175
Ag or Al Ag 65 40 5 0.53 45 50 8 120 150
Ag or Al Ag 65 60 5 0.65 65 50 8 120 150
Ag or Al Ag 68 100 5 0.8 105 5 8 120 175
80 30 1/3           
在线金沙平台-金沙js333备用地点-485868.com
联络我们
效劳热线 :86-4001060780
公司传真 :86-514-87943666
电子邮箱 :yangjie@21yangjie.com
总部地址 :扬州市邗江区荷叶西路6号
  微疑大众号   QQ在线客服
| | | |
总部地址 : 扬州市邗江区荷叶西路6号  电话 : 0514-80983685  传真 : 0514-87943666
版权所有 © 扬州扬杰电子科技股份有限公司